Dec 11, 2023

Badania

Dydaktyka

Programy

Linki

edit SideBar

Patent PL 195700 B1 - Sposób wytwarzania 1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny i jej pochodnych, zwłaszcza 4-arylo podstawionych pochodnych związku macierzystego

Sposób wytwarzania 1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny i jej pochodnych, zwłaszcza 4-arylo podstawionych pochodnych związku macierzystego

Method of obtaining 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline and its derivatives, in particular 4-aryl-substituted derivatives

(57) 1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny otrzymuje się w jednoetapowej reakcji polegającej na ogrzewaniu w temperaturach 100 do 300°C równomolowej mieszaniny pirazolin-5-onów, aldehydów aromatycznych i amin aromatycznych w czasie 5 minut do 3 godzin. Ewentualnie reakcje można prowadzić wobec katalizatora, którym najkorzystniej jest chlorek cynku w ilości molowo 30 do 100% reagenta. Otrzymywane produkty tego związku znajdują zastosowanie przemysłowe jako luminofory organiczne, a także w biologii i medycynie jako środki indukujące interferon.

Patent PL 195700 B1

Kod zgłoszenia: A1

Numer zgłoszenia: 337245

Data zgłoszenia: 1999-12-14

Kod ochrony: B1

Numer prawa wyłącznego: 195700

Klasyfikacja MKP: C07D471/04

Data publikacji BUP: 2000-06-05

Osoby

Rodzaj osoby Nazwa Miasto Adres Kraj

(72) Twórca CHACZATRIAN GOHAR KRAKÓW PL

(72) Twórca CHACZATRIAN KAREN KRAKÓW PL

(72) Twórca DANEL ANDRZEJ KRAKÓW PL

(72) Twórca TOMASIK PIOTR KRAKÓW PL

(73) Zgłaszający/Uprawniony AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW PL

Pełnomocnik Korzeniowski Zbigniew

Klasyfikacje

Typ klasyfikacji Symbol Edycja

(51) MKP C07D471/04 8

Publikacje

Typ Data publikacji Numer

BUP 05-06-2000 12/2000

WUP 31-10-2007 10/2007

<<<< wstecz

Szukaj

Administracja

Group & Page

Back Links

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!