Jun 21, 2024

Badania

Dydaktyka

Programy

Linki

edit SideBar

o mnie

ResearcherID: C-4688-2014
Scopus Author ID: 8948831400
ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7823-5406
Profil w Publons: Publons

OPI NAUKA POLSKA: ID: 109274
System Wspomagania Wyboru Recenzentów

Dyscyplyny, klasyfikacja
KBN: Nauki Chemiczne; Technologia Żywności i Żywienia

NCN: Nauki ścisłe i techniczne->Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna->Chemia organiczna

Nauki ścisłe i techniczne->Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna->Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

OECD: Nauki Inżynieryjne i Techniczne->Nanotechnologia->Nanomateriały [Produkcja i Właściwości] Nauki Przyrodnicze->Nauki Chemiczne->Chemia Organiczna

OSJ: Nauki Przyrodnicze->Chemia->Chemia Organiczna

Specjalności
chemia organiczna, nanotechnologia żywności, chemia żywności, nanotechnologia polimerów i biomateriałów

Wykształcenie

Wyższe _ 1993: Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Studia podyplomowe _ 2011: "Profesjonalny kierownik projektów badawczo-rozwojowych", Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Stopień naukowy:

  • 1993 _ Mgr Chemii („Reakcje alkilowania i arylowania kompleksu niklu pochodnej kwasu β-aminotiocynamonowego”, promotor: dr hab. Barbara Zaleska. Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
  • 2002 _ Dr Nauk Chemicznych, specjalizacja Chemia Organiczna ("Nowe luminofory pirazolochinolinowe na potrzeby optoelektroniki", promotor: prof. dr hab. Piotr Tomasik. Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków )
  • 2016 _ rozprawa habilitacyjna „Otrzymywanie nanocząstek w matrycach polisacharydowych oraz badanie właściwości fizykochemicznych uzyskanych kompozytów”. Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Odznaczenia

  • 2017 _ Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Współpraca z przemysłem

Szukaj

Administracja

Group & Page

Back Links

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!