Jun 21, 2024

Badania

Dydaktyka

Programy

Linki

edit SideBar

LibreOffice - Darmowy pakiet biurowy

Darmowy pakiet biurowy, alternatywa do MS Office, otwiera i zapisuje również pliki w formatach MSOffice (w tym nowsze .docx,.xlsx, ...). Zawiera wszystkie niezbędne programy: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, edytor wzorów matematycznych, prezentacji,.....

  • Writer: edytor tekstu
  • Calc: arkusz kalkulacyjny (analiza danych, tworzenie wykresów 2D, 3D,...)
  • Impress: służy do tworzenia prezentacji multimedialnych.
  • Draw: to narzędzie graficzne do tworzenia wykresów i rysunków, ilustracji z efektami specjanymi....
  • Base: moduł bazodanowy pakietu. Można zintegrować istniejącą strukturę bazy danych z innymi komponentami pakietu, stworzyć nowe, importować istniejące,.....
  • Math: edytor równań i zapisów matematycznych.

Każdy dokument pakietu można zapisać również w formacie PDF.

Program w wersji 32- lub 64-bitowej można pobrać ze strony producenta.

Pakiet biurowy

Szukaj

Administracja

Group & Page

Back Links

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!