Jun 21, 2024

Badania

Dydaktyka

Programy

Linki

edit SideBar

RasMol _ wizualizacja związków chemicznych

RasMol to program przede wszystkim do wizualizacji związków chemicznych. Za pomocą programu możemy przedstawić cząsteczki chemiczne w różnych formach przestrzennych, zaznaczyć interesujące nas atomy, fragmenty, różne wiązania (wodorowe, koordynacyjne,....).

Program dostępny na stronie RasMol lub Sourceforge.

<<<< wstecz Edytory wzorów

Szukaj

Administracja

Group & Page

Back Links

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!