Jul 12, 2024

Badania

Dydaktyka

Programy

Linki

edit SideBar

EditQuickReference

Podstawy edycji - Zasady formatowania tekstu - Indeks dokumentacji?

Tabele: Proste - Skomplikowane

Akapity: by zaznaczyć nowy akapit wstaw pustą linę;

Złamanie linii: \\ lub [[<<]]

-> by uzyskać wcięcie, -< tekst cofnięty

Połączenie linii: \

Listy: * dla wykropkowanych, # dla numerowanych, :termin:definicja dla list definicji
Wyróżnienie: ''pochylenie'', '''pogrubienie''', '''''pogrubienie z pochyleniem''''', @@maszyna do pisania@@ (monospaced)
Odnośniki (linki): [[inna strona]], [[http://www.witryna.com]], [[inna strona | tekst odnośnika]], [[#punkt-docelowy]] (ang. "anchor" - kotwica)
Grupy: [[Grupa/Strona]] wyświetla: Strona, [[Grupa.Strona]] wyświetla: Grupa.Strona, [[Grupa(.Strona)]] wyświetla: Grupa
Separatory: !!, !!! (itd.) dla nagłówków, ---- dla poziomej linii

Wyłączenie formatowania: [=...=]

Inne: [+duży+], [++większy++], [-mały-], [--mniejszy--], '^indeks górny^', '_indeks dolny_', {+tekst wstawiony+}, {-tekst wykreślony-}

Blok źródłowy ("pre") - np. kod programu: [@...@]

Szukaj

Administracja

Group & Page

Back Links

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!