Apr 24, 2024

Badania

Dydaktyka

Programy

Linki

edit SideBar

Wpływ nanosurfaktantów na skuteczność działania herbicydów

Łukasz Sobiech, Grzegorz Skrzypczak, Karen Khachatryan, Monika Grzanka.
Wpływ nanosurfaktantów na skuteczność działania herbicydów
PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2019/8. DOI: 10.15199/62.2019.8.11

ABSTRACT: Badano efektywność chwastobójczą herbicydów zastosowanych w obniżonych dawkach w zależności od dodatku adiuwantów należących do różnych grup chemicznych. W doświadczeniu wykorzystano środek chwastobójczy zawierający cykloksydym i jako roślinę testową pszenicę ozimą (Triticum aestivum L.) oraz preparat mający w swym składzie 2, 4-D oraz fluroksypyr, w przypadku którego jako roślinę testową wykorzystano rzepak ozimy (Brassica napus var. oleifera). Jako adiuwanty wykorzystano dwa niejonowe surfaktanty krzemoorganiczne oraz dwa surfaktanty zawierające nanocząstki srebra. Pomiarom poddano kąt przylegania oraz napięcie powierzchniowe kropel cieczy opryskowej. Największą skuteczność działania herbicydu zawierającego cykloksydym stwierdzono w przypadku kombinacji, w której wykorzystano surfaktant z nanocząstkami srebra Ag1, a następnie nanosurfaktant Ag2. Najlepszy efekt chwastobójczy preparatu zawierającego 2, 4-D oraz fluroksypyr obserwowano po zastosowaniu tego herbicydu aplikowanego łącznie z nanosurfaktantem Ag2.

Two non-ionic oranosilicates and 2 Ag nanoparticles-contg. surfactants were sep. added to com. herbicides based on cycloxidim (C) or on a mixt. of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and fluroxypyr (D), resp. Surface tension and contact angle of the liq. droplets from the obtained prepns. were detd. In addn., the effectiveness of spraying with the preparations C and D was tested for crops of winter wheat and winter rape, resp. The addn. of Ag-contg. surfactant to herbicides resulted in large increase in the contact angle and slight decrease in surface tension compared to values obtained for herbicides without any adjuvant. The other adjuvants had only a small effect on changes in the physicochem. parameters of the modified herbicides. High herbicidal effectiveness was obsd. for spraying wheat crops with the use of Ag-modified herbicide. The effect of herbicide modifications with organosilicate surfactants on their herbicidal effectiveness for spraying wheat and rapeseed crops was much smaller.

Szukaj

Administracja

Group & Page

Back Links

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!