Jun 21, 2024

Badania

Dydaktyka

Programy

Linki

edit SideBar

Metal Derivatives of 6-Aminopicolinic Acid and their decompositions

Khachatryan - Metal Derivatives of 6-Aminopicolinic Acid

How to cite this paper?
Jak cytować ten artykuł?

MLA Baran, W., et al. "Metal Derivatives of 6-Aminopicolinic Acid and their Decompositions." Polish Journal of Chemistry 69.9 (1995): 1245-1249.

APA Baran, W., Chaczatrian, K., Tomasik, P., & Araki, K. (1995). Metal Derivatives of 6-Aminopicolinic Acid and their Decompositions. Polish Journal of Chemistry, 69(9), 1245-1249.

ISO 690 BARAN, W., et al. Metal Derivatives of 6-Aminopicolinic Acid and their Decompositions. Polish Journal of Chemistry, 1995, 69.9: 1245-1249.

<<<< wstecz Publikacje

Szukaj

Administracja

Group & Page

Back Links

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!