Jun 21, 2024

Badania

Dydaktyka

Programy

Linki

edit SideBar

Patent PL 216601 B1 - Sposób modyfikowania nanorurek węglowych zwłaszcza wielościennych

Sposób modyfikowania nanorurek węglowych zwłaszcza wielościennych

Method for modification of carbon nanotubes, especially polyhedral

PL 216601 B1

PL 391415 (A1)

Patent PL 216601 B1 - Sposób modyfikowania nanorurek węglowych zwłaszcza wielościennych

L.Stobiński, P.Tomasik, K.Khachatryan, G.Khachatryan, O.Michalski

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - Nr zgłoszenia P.391415 - Data zgłoszenia 02.06.2010

Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikowania nanorurek węglowych (CNTs), zwłaszcza wielościennych, mogących znaleźć zastosowanie jako materiały w mikro- i nanoelektronice, w elementach nanomaszyn, markerów i sensorów. Sposób charakteryzuje się tym, że dokonuje się zabiegu wstępnego utlenienia nanorurek przez rozżarzanie ich w fazie stałej w atmosferze powietrza w naczyniu o dobranej objętości, do czerwonego żaru o temperaturze od 500 do 700°C, poprzez ogrzewanie ich w polu mikrofalowym przez okres 2-15 min. Następnie rozżarzone nanorurki dodatkowo utlenia się przez wprowadzenie do ciekłego medium schładzająco-utleniającego, po czym umieszcza się zawiesinę na okres do 10 minut w łaźni ultradźwiękowej. Tak otrzymaną zawiesinę studzi się i sączy lub odwirowuje utlenione nanorurki. Po tym zabiegu przemywa się nanorurki, a na koniec suszy się je aż do uzyskania sypkiego produktu finalnego. Korzystnie, po wprowadzeniu rozżarzonych nanorurek do ciekłego medium utleniającego, zawiesinę poddaje się dodatkowemu ogrzewaniu przez pole mikrofalowe przez okres 2-15 min.

Abstract: NOVELTY - A carbon nanotubes modification method involves pre-oxidizing carbon nanotubes in presence of air in a dish, and heating obtained product at 500-700 degrees C in microwave for 2-15 minutes. The heated product is oxidized further by introducing obtained product into liquid medium, and placing obtained mixture into a suspension for 10 minutes under an ultrasonic bath, followed by cooling, filtering and centrifuging resultant product. The centrifuged product is washed, followed by drying to obtain final product.

USE - Method for modifying carbon nanotubes.

Pełny tekst patentu

<<<< wstecz

Szukaj

Administracja

Group & Page

Back Links

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!