Oct 27, 2021

Badania

Dydaktyka

Programy

Linki

edit SideBar

Publikacje

 1. Karol Wolski, Joanna Markowska, Adam Radkowski, Marek Brennensthul, Łukasz Sobol, Grzegorz Pęczkowski, Henryk Bujak, Wiktoria Grzebieniarz, Iwona Radkowska & Karen Khachatryan. "The influence of the grass mixture composition on the quality and suitability for football pitches". Scientific Reports volume 11, Article number: 20592 (2021) DOI: 10.1038/s41598-021-99859-9.
 2. Ewelina Jamróz, Magdalena Janik, Lesław Juszczak, Tomasz Kruk, Piotr Kulawik, Michał Szuwarzyński, Agnieszka Kawecka, Karen Khachatryan. "Composite Biopolymer Films Based on a Polyelectrolyte Complex of Furcellaran and Chitosan". Carbohydrate Polymers,Volume 274, 2021, 118627, ISSN 0144-8617 DOI: 10.1016/j.carbpol.2021.118627.
 3. Khachatryan, Karen; Khachatryan, Lusine; Krzan, Marcel; Krystyjan, Magdalena; Krzemińska-Fiedorowicz, Lidia; Lenart-Boroń, Anna; Koronowicz, Aneta; Drozdowska, Mariola; Khachatryan, Gohar. 2021. "Formation and Investigation of Physicochemical, Biological and Bacteriostatic Properties of Nanocomposite Foils Containing Silver Nanoparticles and Graphene Oxide in Hyaluronic Acid Matrix" Materials 14, no. 12: 3377. DOI: 10.3390/ma14123377
 4. Nowak, Nikola; Grzebieniarz, Wiktoria; Khachatryan, Gohar; Khachatryan, Karen; Konieczna-Molenda, Anna; Krzan, Marcel; Grzyb, Jacek. 2021. "Synthesis of Silver and Gold Nanoparticles in Sodium Alginate Matrix Enriched with Graphene Oxide and Investigation of Properties of the Obtained Thin Films" Appl. Sci. 11, no. 9: 3857. DOI: 10.3390/app11093857
 5. Talar-Krasa, Marta; Wolski, Karol; Radkowski, Adam; Khachatryan, Karen; Bujak, Henryk; Bocianowski, Jan. 2021. "Effects of a Plasma Water and Biostimulant on Lawn Functional Value" Agronomy 11, no. 2: 254. DOI: 10.3390/agronomy11020254
 6. Lewińska, G., Khachatryan, K., Danel, K. S., Danel, Z., Sanetra, J., & Marszałek, K. W. (2020). Investigations of the Optical and Thermal Properties of the Pyrazoloquinoline Derivatives and Their Application for OLED Design. Polymers, 12(11), 2707. DOI: 10.3390/polym12112707
 7. Jarosław Chwastowski, Wojciech Ciesielski, Karen Khachatryan, Henryk Kołoczek, Damian Kulawik, Zdzisław Oszczęda, Jacek A. Soroka, Piotr Tomasik and Mariusz Witczak. Water of Increased Content of Molecular Oxygen. Water 2020, 12(9), 2488 DOI: doi.org/10.3390/w12092488.
 8. Aleksandra Ciesielska, Wojciech Ciesielski, Karen Khachatryan, Henryk Koloczek, Damian Kulawik, Zdzisław Oszczeda, Jacek Soroka and Piotr Tomasik Structure and Physicochemical Properties of Water Treated under Carbon Dioxide with Low-Temperature Low-Pressure Glow Plasma of Low Frequency. Water 2020, 12(7), 1920 DOI: doi.org/10.3390/w12071920.
 9. Aleksandra Ciesielska, Wojciech Ciesielski, Karen Khachatryan, Henryk Koloczek, Damian Kulawik, Zdzislaw Oszczeda, Jacek A. Soroka and Piotr Tomasik Structure and Physicochemical Properties of Water Treated Under Methane with Low-Temperature Glow Plasma of Low Frequency. Water 2020, 12(6), 1638 DOI: doi.org/10.3390/w12061638.
 10. Chwastowski, J.; Ciesielska, K.; Ciesielski, W.; Khachatryan, K.; Kołoczek, H.; Kulawik, D.; Oszczęda, Z.; Tomasik, P.; Witczak, M. Structure and Physicochemical Properties of Water Treated under Nitrogen with Low-Temperature Glow Plasma. Water 2020, 12, 1314. DOI: doi.org/10.3390/w12051314.
 11. Gohar Khachatryan, Karen Khachatryan, Magdalena Krystyjan, Marcel Krzan, Lusine Khachatryan, (2020). Functional properties of composites containing silver nanoparticles embedded in hyaluronan and hyaluronan-lecithin matrix. International Journal of Biological Macromolecules, 149, 417–423. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2020.01.260.
 12. Łukasz Sobiech, Grzegorz Skrzypczak, Karen Khachatryan, Monika Grzanka, (2019). Wpływ nanosurfaktantów na skuteczność działania herbicydów. Przemysł Chemiczny, 98. DOI: 10.15199/62.2019.8.11. Impact Factor: 0,428.
 13. Khachatryan Gohar, Khachatryan Karen, (2019). Starch based nanocomposites as sensors for heavy metals – detection of Cu2+ and Pb2+ ions. Int. Agrophys. 2019, 33(1): 121–126. DOI: 10.31545/intagr/104414. Impact Factor: 1.242; Punkty MNiSW: 25 (lista A)
 14. Khachatryan, K., Khachatryan, G., & Janik, M. (2018). Kropki kwantowe jako sensory w opakowaniach. Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 42-46.Punkty MNiSW: 2 (lista B).
 15. Khachatryan, K., & Khachatryan, G. (2018). Nanotechnologia w technologii żywności. Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 42-45.Punkty MNiSW: 2 (lista B)
 16. Karolina Królikowska, Teresa Fortuna, Sławomir Pietrzyk, Karen Khachatryan, Paulina Pająk. (2017). Effect of metal ions on physicochemical and rheological properties of octenyl succinate starches. LWT-Food Science and Technology, 86, 447-455. DOI: 10.1016/j.lwt.2017.08.039. Impact Factor: 2.329; Punkty MNiSW: 35 (lista A)
 17. Tomasz Bialopiotrowicz, Wojciech Ciesielski, Jerzy Domanski, Marek Doskocz, Karen Khachatryan, Maciej Fiedorowicz, Katarzyna Graz, Henryk Koloczek, Adam Kozak, Zdzislaw Oszczeda and Piotr Tomasik, Structure and Physicochemical Properties of Water Treated with Low-Temperature Low-Frequency Glow Plasma. Current Physical Chemistry, Volume 6, Number 4, December 2016, pp. 312-320(9)
 18. Gohar Khachatryan, Karen Khachatryan, Jacek Grzyb and Maciej Fiedorowicz, Formation and properties of hyaluronan/nano Ag and hyaluronan-lecithin/nano Ag films. Carbohydrate Polymers, 151, 452–457. 2016 DOI: 10.1016/j.carbpol.2016.05.104. Impact Factor: 4.074; Punkty MNiSW: 40 (lista A).
 19. Karen Khachatryan , Gohar Khachatryan and Maciej Fiedorowicz, Distarch Phosphate as a Matrix for Generation of Quantum Dots. Polymers & Polymer Composites, Vol. 24, No. 6, 403-409, 2016. Impact Factor: 0.271; Punkty MNiSW: 15 (lista A)
 20. Khachatryan, K., Khachatryan, G. and Fiedorowicz, M. (2016) Silver and Gold Nanoparticles Embedded in Potato Starch Gel Films. Journal of Materials Science and Chemical Engineering, 4, 22-31. dx.doi.org/10.4236/msce.2016.42003. Google-based Impact Factor: 0.56
 21. Khachatryan, K. , Khachatryan, G. and Fiedorowicz, M. (2015) Synthesis of ZnS, CdS and Core-Shell Mixed CdS/ZnS, ZnS/CdS Nanocrystals in Tapioca Starch Matrix. Journal of Materials Science and Chemical Engineering, 3, 30-38. doi: 10.4236/msce.2015.311005. Google-based Impact Factor: 0.56
 22. Zuzanna Sawinska, Karen Khachatryan, Łukasz Sobiech, Robert Idziak, Tomasz Kosiada, Grzegorz Skrzypczak. Use of silver nanoparticles as a fungicide. Wykorzystanie nanocząstek srebra jako fungicydu. PRZEMYSŁ CHEMICZNY, 8, 2014, 1472-1474. doi: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1472. Impact Factor: 0.399; Punkty MNiSW: 15 (lista A)
 23. Karen Khachatryan, Gohar Khachatryan, Maciej Fiedorowicz, Piotr Tomasik. Formation and properties of selected quantum dots in maize amylopectin matrix. Journal of Alloys and Compounds, Volume 607, 15 September 2014, Pages 39–43. doi:10.1016/j.jallcom.2014.04.082 Impact Factor: 2.999; Punkty MNiSW: 35 (lista A)
 24. K Khachatryan, G Khachatryan, M Fiedorowicz, A Para, P Tomasik. Formation of nanometal particles in the dialdehyde starch matrix. Carbohydrate polymers, 98 (1), 568-573. 2013. doi:10.1016/j.carbpol.2013.06.032. Impact Factor: 3.916; Punkty MNiSW: 40 (lista A)
 25. Katarzyna Luberda‐Durnaś, Magdalena Nieznalska, Marta Mazurkiewicz, Artur Małolepszy, Gohar Khachataryan, Karen Khachataryan, Piotr Tomasik, Oskar Michalski, Krzysztof Matlak, Józef Korecki, Leszek Stobinski, Květoslava Burda. Studies of Fe‐binding sites within multiwall carbon nanotubes using Mössbauer spectroscopy. Physica Status Solidi (a), 208 (8), 1796-1800. 2011. doi: 10.1002/pssa.201001220. Impact Factor: 1.463; Punkty MNiSW: 25 (lista A, 2012)
 26. O Michalski, B Kwiecień, K Khachatryan, G Khachatryan, L Stobinski, P Tomasik. Metal salts of carboxylic multiwalled carbon nanotubes–preparation, structure and thermal properties. physica status solidi (c) 8 (7‐8), 2532-2537. 2011. doi: 10.1002/pssc.201001183
 27. G Khachatryan, K Khachatryan, L Stobinski, P Tomasik, M Fiedorowicz, HM Lin. CdS and ZnS quantum dots embedded in hyaluronic acid films. Journal of Alloys and Compounds, 481 (1), 402-406. 2009. doi:10.1016/j.jallcom.2009.03.011. Impact Factor: 2.135; Punkty MNiSW:
 28. K Khachatryan, W Boszczyk, P Tomasik. Optical properties of some 4-aryl-1H-pyrazolo [3, 4-b] quinolines. Polish journal of chemistry 79 (10), 1645-1657. 2005. Impact Factor: 0.513; Punkty MNiSW:
 29. K Ozga, E Gondek, A Danel, K Chaczatrian. Optical poling of oligoether acrylate photopolymers doped by 1-H-pyrazolo[3,4-b]quinolines derivative chromophores. Optics communications 231 (1), 437-446. 2004. Impact Factor: 1.581; Punkty MNiSW:
 30. E GONDEK, J SANETRA, P ARMATYS, J NIZIOŁ, K CHACZATRIAN, A DANEL. New pyrazoloquinolines and their application in organic light-emitting diodes with poly (N-vinylcarbazole) matrix. Polimery 49 (3), 163-167. 2004. Impact Factor: 0.676; Punkty MNiSW:
 31. K Chaczatrian, G Chaczatrian, A Danel, P Tomasik. A facile synthesis of 4-aryl-1H-pyrazolo [3, 4-b] quinolines. Polish journal of chemistry 77 (9), 1141-1147. 2003. Impact Factor: 0.515; Punkty MNiSW:
 32. K Chaczatrian, G Chaczatrian, A Danel, P Tomasik. The synthesis of 4-aryl-1H-pyrazolo [3, 4-b] quinolines by cyclization of 4-arylidenepyrazolin-5-ones with anilines. Arkivoc 6, 63-69. 2001. Impact Factor: ; Punkty MNiSW:
 33. A Danel, K Chaczatrian, P Tomasik. Microwave-assisted, facile route to 1H-pyrazolo [3, 4-b] quinolines. Arkivoc 1, 51-57.2000. Impact Factor: ; Punkty MNiSW:
 34. Andreas BJ Parusel, Karl Rechthaler, Danuta Piorun, Andrzej Danel, Karen Khatchatryan, Krystyna Rotkiewicz, Gottfried Köhler. Fluorescence properties of donor–acceptor-substituted pyrazoloquinolines. Journal of Fluorescence 8 (4), 375-387. 1998. Impact Factor: ; Punkty MNiSW:
 35. B Kowalczyk, W Baran, K Chaczatrian. Thermal Properties of Metal Derivatives of 6-Aminopicolinic Acid. Monatshefte für Chemie/Chemical Monthly 129 (5), 473-480. 1998. Impact Factor: 0.563 ; Punkty MNiSW:
 36. K Rechthaler, K Rotkiewicz, A Danel, P Tomasik, K Khatchatryan, G Köhler. Emissive properties and intramolecular charge transfer of pyrazoloquinoline derivatives. Journal of Fluorescence 7 (4), 301-309. 1997. Impact Factor: ; Punkty MNiSW:
 37. W Baran, K Chaczatrian, P Tomasik, K Araki. Metal Derivatives of 6-Aminopicolinic Acid and their decompositions. Polish Journal of Chemistry 69 (9), 1245-1249. 1995. Impact Factor: 0.422 ; Punkty MNiSW:
 38. B Zaleska, D Ciez, W Winnik, K Chaczatrian. Synthesis of 5-substituted thiazolidine-4-one derivatives. Pharmazie 50 (8), 537-540. 1995. Impact Factor: 0.466 ; Punkty MNiSW:

Szukaj

Administracja

Group & Page

Back Links

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!